Negativ SEO er ulovligt

På det seneste har der i fagkredse været en del snak om “Negativ SEO”, altså SEO-arbejde rettet mod at skade konkurrenters placeringer modsat traditionelt SEO-arbejde, hvor fokus er på forbedre sine egne placeringer.

Der har så også været debatter om, hvorvidt dette er en ulovlig praksis i følge dansk lovgivning, eller om det blot er amoralsk.

Ud fra mine lægmandsbriller måtte negativ SEO være en overtrædelse af “god markedsføringsskik” som beskrevet i markedsføringslovens paragraf 1, stk 1.

Men jeg er ikke advokat, så jeg har talt med nogle, der er det, for at få klarhed.

Negativ SEO ER ulovligt!

Jeg har talt med flere advokater, hvoraf nogle ikke kunne eller ikke ville udtale sig til citat. Men det ville Mai-Brit Hauge Garval fra advokatfirmaet Hansen Sønderby i Randers gerne.

Her er først hendes kommentar til mit spørgsmål om, hvorvidt negativ SEO vil være en overtrædelse af loven:

Markedsføringslovens § 1, stk. 1, lyder som følger:

”Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere og erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”

Begrebet ”markedsføring” skal forstås i ganske bred betydning og omfatter enhver handling foretaget i erhvervsøjemed.

Markedsføringslovens § 1’s formål er således også at beskytte erhvervsdrivende indbyrdes mod særlig illoyal og skadelig adfærd.

At anvende ”negativ SEO”, netop med det formål at skade en konkurrents synlighed på google-søgninger og derved direkte påvirke en konkurrents markedsføring samt skade dennes afsætningsmuligheder falder efter min opfattelse klart inden for dette.

Da der ingen domme er på området, er der naturligvis noget usikkerhed, men ordet “klart” går igen i snakken om ulovlighed hos alle advokater, jeg har drøftet emnet med.

I nogle af debatterne, jeg har deltaget i, har folk spurgt til, om det at linke til en side ikke altid er lovligt? Det har Mai-Brit også nogle kommentarer til:

Hvad angår brug af links bemærkes, at der almindeligvis anerkendes en vis adgang til at anvende links. Men selv hvis man ”linker” i overensstemmelse med Ophavsretsloven – og det beror altså på den konkrete sammenhæng – skal ”linking” ske med respekt for rettighedshavers loyale interesser.  Og dette vil en ”linking” der specifik tilsigter at skade konkurrentens synlighed og dermed potentielle omsætning, efter min opfattelse, ikke  opfylde.

Bevisbyrden!

I forbindelse med snakken om negativ SEO følger også snak om, hvor svært det vil være at løfte bevisbyrden i sådanne sager. Herunder hvor kyndige domstolene vil være i forhold til Googles algoritmer og funktioner.

Her fastslår Mai-Brit:

Det er generelt ”den krænkede”, der har bevisbyrden for, at der er pågået en krænkelse. (Ligesom den, der evt. kræver erstatning, skal bevise at have lidt et tab.)

Overtrædelse af Markedsføringslovens § 1 er ikke i sig selv strafbelagt (men kan udløse erstatningsansvar).

Det er selvfølgelig helt basal jura, men det indikerer også, at konsekvenserne for udfører af negativ SEO altså ikke nødvendigvis vil være de skrappeste.

Mht. at løfte bevisbyrden, kom en af de “anonyme” advokater ind på, at såfremt der forefindes beviser for bestilling af en sådan ydelse, kombineret med spor af udførslen, vil det være rigeligt bevis.

Dvs. en ordremail, statusmails, rapporter, fakturaer eller vidneudsagn om bestillingen af negativ SEO kan være rigeligt bevis, hvis der f.eks. samtidig eksisterer tusindvis af nyoprettede spamlinks derude på nettet. (Eller andre spor som IP-adresser, der kan kobles til udfører, mailkorrespondance med 3. part osv.).

Og her skal man også lige læse:

[..] kan også nævnes en nylig afsagt Sø-og Handelsrets dom (af 15-06-2012) hvor Sø-og Handelsretten fastslog, at en medievirksomhed og ”bestilleren” var solidarisk ansvarlige overfor NOMA i anledning af en uberettiget brug af varemærket og kendetegnet NOMA i markedsføringen af en chokoladeklub.

Altså er der ingen dårlige undskyldninger. Såvel udfører som bestiller kan dømmes.

Franks yderligere kommentarer

Den, der bestiller negativ SEO skal stole 100% på sit SEO-firma, alle SEO-firmaets involverede medarbejdere, sine egne medarbejdere, sin familie m.m.

Og så skal man overveje nøje, hvem man beder om at udføre den slags. Sender du mig en forespørgsel, og jeg efterfølgende kan konstatere, at der bliver brugt beskidte tricks mod nogle af dine konkurrenter, er jeg jo på ingen måde bundet af nogen tavshedspligt..

Mht. straffen for udførsel af negativ SEO, så må vi nok desværre se i øjnene, at den formelle straf for at forsøge sig vil være stort set ikke eksisterende. Og hvis det lykkes, skal den ramte virksomhed kunne dokumentere et tab. Ergo vil den største straf formentlig være den offentlige omtale af en sådan sag. De færreste virksomheder har lyst til at blive dømt for den slags svinestreger og udstillet i offentligheden.

For at opsummere: Hold dig fra negativ SEO. Det er ikke alene amoralsk, men også ulovligt.

38 meninger om “Negativ SEO er ulovligt”

 1. Hej Frank
  Det kommer ikke bag på mig at negativ SEO er ulovligt. Men bevisbyrden kan i praksis være nærmest umulig at løfte. Det kræver jo netop the smoking gun i form af en bestilling af spamlinks, mailkorrespondance eller lignende – noget man ikke bare uden videre kan få fat på uden dommerkendelse, hvilket må stille store krav til ens mistanke.

  Det bliver spændende at se, om der rent faktisk vil komme sager for de danske domstole, og hvad et eventuelt udfald vil være. Det klassiske problem med sager om immaterielle rettigheder er jo også, at man skal kunne påvise et tab for at kunne få en erstatning

 2. Rigtig god ide at få nogle jura eksperter indover!

  Det vigtigste faktor, som både ud og Jakob, er inde på, er bevisbyrden. Har folk bare en lille smule omløb i hovedet, så kommer det ikke til at figurere nogle steder hvad der foregår.

  Hvis man har brug for en lejemorder, så sender man nok heller ikke en email eller modtager en faktura på det udførte arbejde. Ellers teksten ville nok nærmere være “bortskaffelse af affald” 🙂

  Mikael

 3. Tak for at skabe klarhed, Frank! Der er også en anden faktor i spil, som jeg synes er vigtig at få med: Hvad med et SEO firma, hvor ejeren/ledelsen pålægger en ansat at udføre negativ SEO?

  Den ansatte kan muligvis nægte under henvisning til “Liv, ære og velfærd” – men hvad med en tavshedspligt? Og hvem kan garantere, at der ikke er en whistle blower, så en ellers meget diskret udført negativ SEO pludselig kommer for dagens lys?

  Og hvor står en ansat rent juridisk, når låget ryger af kedlen, og en sådan opgave kommer for dagens lys? Der er sgu mange aspekter i det her!

 4. Tak for opklaringen. Ja det ender nok oftest med bevisbyrden som kan være tung at løfte, og som Rosenstand skriver hvad med medarbejderen der udfører det negative SEO?.

  Den omkring tavshedspligt ved forespørgsler må jeg indrømme at jeg vil overholde. Kunder kan ringe og spørge om hvad som helst og det vil altid blive mellem os.

  Jeg har ikke tænkt mig at melde nogen eller give informationer videre. Hvordan forholder I andre jer til den del?

 5. @Rosenstand. Vi må næsten formode at det står under samme regelsæt som i forsvaret på trods af separat militærlov. Du står stadig til ansvar for dine handlinger, selvom du er blevet en handling pålagt af din overordnede.

  Dog har du naturligvis her retten til at lydighedsnægtelse, men du har her ansvaret for at nægte og melde ulovligheden ellers er du medskyldig i overtrædelsen som minimum, hvis den udføres af pålagte. – Kan man så argumentere for at en fyring er uberettiget, hvis den er givet som følge af lydighedsnægtelse via en ulovlig handling, så er der jo teoretisk en sag for fagforeningen for ulovlig fyring.

  Så rent juridisk ser jeg er der kan argumenteres for at det er den ansattes pligt udelukkende at udføre ordre givet lovligt “og tjenstligt”

  Skal vi overføre det lidt til en branche vi kender i forvejen, så er annoncehajerne jo heller ikke uskyldige bare fordi de arbejder for et amoralsk firma. Hvis de er velvidende om de ulovlige gerninger og udfører dem, så er de jo personligt skyldige i lovovertrædelse.

  Da jeg flyttede til KBH for første gang for en del år tilbage søgte jeg selv ansættelse ved et firma, hvor jeg på første dag under introduktion kunne se at metoderne de ville have mig til at bruge ikke var lovlige og ekstremt amoralske, så jeg pakkede mine ting og gik efter 10 minutter og tog til den nærmeste politistation og anmeldte firmaet.

  (Så det kan den slags bureauer jo så også overveje, at de risikerer at få nyansatte ind, hvor de igen skal være ekstremt påpasselige)

  Nu er problemet jo som Frank netop siger at der er langt fra anmeldelser og til en dom og eksekvering af dom. Ekstremt langt. Og førnævnte firma i mit eget eksempel havde mere end 10 anmeldelser på sig, kunne betjenten venligt informere mig.

 6. Hey Frank,

  Kanon godt arbejde. Det bliver spændende at se den første sag indenfor området. Jeg tror dog ikke, at SEO firmaer er dem, der er mest tilbøjelige til at lave negativ SEO. Det er nok nærmere hobby SEO eller især i nicher som Affiliate o.l.

 7. Det er jo advokat snik snak! 🙂

  Det som i dag er negativ SEO, var jo før i tiden ganske alm. SEO. Og om et par uger kan det være okay SEO igen, hvis G skifter mening.

 8. Jeg ser frem til Google får fixet deres Penguin algoritme så diverse SEO folk ikke længere behøver at køre denne skræmmekampagne som negativ SEO er. Ikke sagt at negativ SEO ikke virker, men formålet er klart at presse Google til at lempe på Penguin algoritmen.

 9. Hej Frank,

  Som en række af ovenstående kommentarer også pointerer, er det godt at du får nogle juridiske eksperter henover hele den juridiske udfordringer der også ligger i negativ SEO, rettet mod ens egne sites.

  Rand Fishkin og Distilled har -ligesom dig- også lavet nogle gode blogindlæg (og video) om negativ SEO, dog med et lidt andet fokus.

  http://www.seomoz.org/blog/negative-seo-myths-realities-and-precautions-whiteboard-friday

  http://www.distilled.net/blog/seo/5-easy-steps-to-combat-negative-seo/

  De

 10. Jeg tror det desværre først når jeg ser en dom på det :-/ Det lyder efter min mening “for let” uden at anskue alle de andre aspekter (som bl.a. Rosenstand) er inde på…

  Og hvad hvis der linkes til en artikel som er skadelig for et firma. Skal alt her så også undersøges i forhold hvem der samarbejder (linker og en konkurrerende virksomhed til den der står noget negativt om), hvad den tabte arbejdsfortjeneste er i forhold til dét faktum at den negative artikel ranker højere og dermed giver tabt omsætning?

  Det er fedt der er regler – men i min verden er der lang vej til de kan sige det er ulovligt, da det simpelthen er tilnærmelsesvist umuligt at opgøre

 11. Tak for alle kommentarerne.
  For at starte bagfra, så
  @Marcel, selvfølgelig kan man tænke på en masse grænseområder og hjørnesager, hvor det slet ikke er klart, hvad udfaldet vil blive. For mig var det interessant at finde ud af, om negativ SEO i det hele taget var ulovligt ifølge dansk ret. Det var der nemlig ikke enighed om i debatterne, jeg deltog i eller overværede. Nogen mente f.eks., at det aldrig i nogen tilfælde kunne være ulovligt at linke.

  @Erik & Peter Lauge,
  Negativ SEO har eksisteret i årevis, det har bare fået mere omtale efter Penguin, hvor det tilsyneladende er blevet nemmere at udføre.

  @2 x Thomas og Steffen,
  Ja, den personalejuridiske vinkel er også interessant. Jeg ved ikke, hvordan en medarbejder vil stå i sådan en situation. I store koncerner har man indført forskellige “whistleblower”-regler og procedurer, men i almindelige små og mellemstore virksomheder er hverdagen jo en anden.
  Mht. henvendelser og tavshedspligt, så har det selv sådan, at hvis jeg måtte få en forespørgsel på negativ SEO fra en eksisterende kunde, ville jeg tale dem fra ideen. (eller fyre dem). Kommer der en henvendelse “ud af det blå” fra nogen, som ikke kan tales fra ideen, føler jeg ingen loyalitet overfor lovbrydere.

 12. Jeg kan forresten lige følge op på mit indlæg ved at fortælle, at jeg i løbet af dagen har hørt fra andre SEO-folk, som også har vendt emnet med advokat – og de havde fået helt samme vurdering som jeg.

 13. Ja det er klart man skal holde sig fra negativ seo, det giver sig selv. Hvorfor demib udføre negativ seo ligger mig stadig fjernt, men det er jo op til ham, måske han ønsker at smide en kommentar.

 14. Jeg har én side hvor jeg kan se jeg er blevet forsøgt væltet med negativ SEO.. Det er internationalt og ingen skade sket, men alligevel irriterende, dog ikke noget jeg vil forfølge grundet besværligheden. Venter spændt på Googles løsning..

 15. Hej Frank

  Tak for research, det var virkelig rart at få noget faktuelt på bordet (især noget faktuelt relateret til Penguin-debatten)

  Jeg håber inderligt vores branche holder snitterne fra negativ SEO, selvom der kan være penge i det. Måske dit blogindlæg kan hjælpe en sådan tendens på vej.

 16. Jeg har nævnt det i andre fora, hvor debatten har gået på om lovligheden af Negativ SEO, her har jeg fremhævet at det kan være i strid med gældende lovgivning og illoyal konkurrence i forhold til markedsføringsloven.

  Personligt ville jeg gennemtrævle alle logfiler og alt relevant data på et ramt kundewebsted. Derefter ville jeg se efter fodaftryk, som kunne være mistænkelige. Hvis der er sammenhæng imellem de pågældende links og en evt. linkleverandør, hvilket der er stor sandsynlighed for, det ses i øvrigt også når der analyseres loyalt i forhold til konkurrenter etc. her kan link-distributøren tit findes.

  Derudover løber en virksomhed en betydelig risiko, hvis den bestiller negativ SEO til en konkurrent, man skal huske, at der er flere personer, der nu får kendskab til at der er bestilt noget snavs, som ligger på kant med gældende lovgivning. Dermed er risikoen for at denne oplysning deles med andre og til sidst med offentligheden relativ stor.

  Hvis det opdages, der er udført negativ SEO på en konkurrents hjemmeside, ja, så skifter fokus, og det kan forventes at fokus nu vender 180 grader – og det går ud over den virksomhed, der har udført det, samtidig vil det give problemer i større stil hos ordregiveren.

  Negativ SEO er ikke af nyere dato, det har altid kunnet udføres. Grunden til det først kommer op nu i større udstrækning nu, det skyldes der i forbindelse med Pinguin update er kommet meres fokus på emnet lige nu.

 17. Hej René

  Jeg tvivler på at det er muligt i praksis at finde frem til en link-leverandør af negativ SEO, hvis bestiller er bare almindeligt begavet. Eksempelvis kommentarspam i massevis leverer ikke footprints, som kan bruges til noget som helst.
  Disse kan bestilles via et Fiverr-job på nettet, og udføreren kan bo i Pakistan, Indien eller andre lande, og kan udføre via en proxy i USA. Omkostningerne til retslige tiltag i sådanne lande vil også være enorme.

 18. Hej Jacob

  Kommentarlinks efterlader ikke footprints?

  Det er ikke helt rigtigt, mange linkleverandører kører efter samme mønster, og hvis man ser på de links, der kommer derfra vil de i mange tilfælde have samme profil, da disse er oprettet af de samme personer.

  Det ses endvidere tit ved kommentarspam og linkprofiler, at der er oprettet links til flere hjemmesider fra samme side etc.

  Men det er da korrekt, at der kan udføres mange forskellige former for Negativ SEO uden sporerne er tydeligt markeret, men her er risikoen, at der er flere parter impliceret i projektet, alene dette gør det kan være risikabelt og strafbart.

  Så generelt er det nok ikke nogen god ide at begynde på et projekt som Negativ SEO.

 19. Hej Frank,

  Super relevant research, hvilket man også kan se på kommentarerne herinde. Det bliver spændende at følge udviklingen, men jeg tror vi skal kigge langt efter en dom for negativ SEO.

 20. Ja negativ SEO er ulovligt, tror dog ikke helt at alle vil holde sig tilbage når alt andet ikke virker.
  Det bliver da også et rent helvede at komme frem til hvem hvornår og hvorfor når det endeligt sker. Men vi lære alle af vores fejl.

 21. Hej Frank

  Skide god artikel og fantastisk arbejde. Det er ikke noget nyt at det er amoralsk, men at det er direkte ulovligt, vil nok overraske de fleste.

  Jeg vil dog samtidig pointere, at jeg ikke tror, at det vil påvirke nogle til at lade være med det. At finde bevis for det, er vel nok det sværeste, du kan gå i gang med. Jeg tror, at de fleste vil blive ved indtil, at der kommer en dom der kan danne præcedens.

  hilsen Daniel

 22. Spændende læsning og god research Frank!

  Glæder mig personligt til at der kommer noget mere konkret at forholde sig til f.eks en afgørelse fra en dommer. Men mon ikke det kommer i nærmeste fremtid?

 23. Spændende læsning. Glæder mig ligesom Kristian til, at der kommer en sag der kan danne præcedens – det er jo bare et spørgsmål om tid før en sådan sag kommer.

 24. Rigtig fin og interessant artikel. Det bliver spændende at følge dette i fremtiden og se, om der på et tidspunkt bliver afgjort en sag indenfor området.

 25. Hej Frank. God artikel og gennemført arbejde. Glæder mig til at læse det hele i aften. Negativ SEO er ulovligt, og når skaden er sket kan det være svært at komme af med det.

 26. Som de andre siger, så super godt arbejde og spænende læsning. I mit hoved er det utroligt at folk kan finde på at bestille negativ seo?!

  For at sige det på en anden måde kan man jo spørge sig selv: ‘Vil jeg bruge min tid på at skade mine konkurrenter så meget som muligt eller skal jeg hellere bruge kræfterne på at vedligeholde og opbygge min forretning?’. Behøver vidst ikke uddybe hvad jeg ville gøre.

 27. Nu er der gået et godt stykke tid siden du skrev det indlæg her. Er der nogen opdatering omkring, hvorvidt nogen her i norden er blevet kendt skyldig i negativ SEO?

 28. Virkelig spændende artikel og jeg kan godt lide den meget faktuelle og praktiske vinkel, som advokaten bidrager til.
  Mig bekendt, er der ikke faldet en dom, men det vil da være interessant at vide, hvis nogen kender til en konkret case. For der er ingen tvivl om det bør stoppes og straffes hårdt.

 29. Godt emne at tage op!

  Men kender man markedsføringsloven, selv overordnet – og det er vel en selvfølge at alle der arbejder professionelt med markedføring kender lovgivningen de arbejder under – så ved man også at det ikke går an at genere konkurrenterne. Dette gælder selvfølgelig også online.

  Jeg mener faktisk slet ikke der er hjemmel til at gradbøje dette, som jeg får indtryk at af nogen praktiserer – bare fordi vi er “online”.

  Og hvorfor egentlig også. Er vi dygtige konsulenter for være kunder, så er det vore kunder der vinder…

  Længere er den vel ikke…

 30. Endelig fandt jeg det:)
  Tak Frank, for at jeg endelig har fundet ud af det juridske indenfor SEO, efter at have researchet i lang tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *